Menu

Biochemia

BADANIA PODSTAWOWE
KOD NAZWA BADANIA MATERIAŁ OCZEKIWANIE CENA
ALB Albumina  surowica 1 dzień                15,00 zł
ALP Fosfataza alkaliczna (ALP) surowica 1 dzień                  8,00 zł
ALT Aminotransferaza alaninowa (ALT) surowica 1 dzień                  8,00 zł
AMY Amylaza surowica 1 dzień                10,00 zł
AMY-M Amylaza w moczu mocz 1 dzień                10,00 zł
AMY-T Amylaza trzustkowa surowica 5 dni                 35,00 zł
AMY-T-M Amylaza trzustkowa w moczu mocz 5 dni                 35,00 zł
ASO ASO miano ilościowo surowica 1 dzień                18,00 zł
AST Aminotransferaza asparaginianowa (AST) surowica 1 dzień                  8,00 zł
BIL-D Bilirubina bezpośrednia  surowica 2 dni                 14,00 zł
BIL-P Bilirubina pośrednia (wyliczana) surowica 2 dni                   6,00 zł
BIL-T Bilirubina całkowita  surowica 1 dzień                  8,00 zł
CA Wapń całkowity surowica 1 dzień                  8,00 zł
CA-DM Wapń całkowity wydalanie mocz DZM 1 dzień                  8,00 zł
CA-M Wapń całkowity w moczu mocz 1 dzień                  8,00 zł
CHOL Cholesterol całkowity (CHOL) surowica 1 dzień                  8,00 zł
CK Kinaza kreatynowa (CK) surowica 1 dzień                12,00 zł
CK-MB CK-MB - mass surowica 2 dni                 60,00 zł
CK-MB-A CK-MB aktywność surowica 2 dni                 40,00 zł
CL Chlorki surowica 1 dzień                  9,00 zł
CL-DM Chlorki wydalanie DZM 1 dzień                  9,00 zł
CL-M Chlorki w moczu mocz 1 dzień                  9,00 zł
CRP CRP ilościowo surowica 1 dzień                18,00 zł
FE Żelazo  surowica 1 dzień                  8,00 zł
FERR Ferrytyna  surowica                  32,00 zł
GGTP    γ-glutamylotransferaza (GTP) surowica 1 dzień                  8,00 zł
GL50-2 Doustny test tolerancji glukozy (DTTG) obciążenie 50 g glukozy, pomiar glukozy w czasie 0 i po 60 minutach osocze NaF/surowica 1 dzień                14,00 zł
GL75-2 Doustny test tolerancji glukozy (DTTG) obciążenie 75 g glukozy, pomiar glukozy w czasie 0 i po 120 minutach osocze NaF/surowica 1 dzień                14,00 zł
GL75-3 Doustny test tolerancji glukozy (DTTG) obciążenie 75 g glukozy, pomiar glukozy w czasie 0 i po 60 i 120 minutach  osocze NaF/surowica 1 dzień                21,00 zł
GLU-DM Glukoza wydalanie mocz DZM 1 dzień                  7,00 zł
GLU-M Glukoza w moczu mocz 1 dzień                  7,00 zł
GLU-O Glukoza osocze NaF/surowica 1 dzień                  7,00 zł
HBA1C HbA1c (hemoglobina glikowana) krew EDTA 2 dni                 30,00 zł
HDL Cholesterol HDL surowica 1 dzień                  8,00 zł
Potas surowica 1 dzień                  7,00 zł
K-DM Potas wydalanie mocz DZM 1 dzień                  7,00 zł
K-M Potas w moczu mocz 1 dzień                  7,00 zł
KLIRENS Klirens kreatyniny surowica 1 dzień                16,00 zł
KREA Kreatynina  surowica 1 dzień                  7,00 zł
KREA-DM Kreatynina wydalanie mocz DZM 1 dzień                  7,00 zł
LATEKS Odczyn lateksowy (RF jakościowo) surowica 1 dzień                15,00 zł
LDH Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) surowica 1 dzień                10,00 zł
LDL-D Cholesterol LDL - oznaczany surowica 1 dzień                12,00 zł
LDL-W Cholesterol LDL surowica 1 dzień                  5,00 zł
LIPAZA Lipaza  surowica 1 dzień                26,00 zł
LIPID-B Lipidogram (CHOL,HDL,LDL oznaczany,TG)  surowica 1 dzień                36,00 zł
LIPIDOW Lipidogram (CHOL,HDL,LDL-w,TG)  surowica 1 dzień                29,00 zł
MALB-DM Albumina   wydalanie mocz DZM 1 dzień                15,00 zł
MALB-M Albumina w moczu (ilościowo) mocz 1 dzień                15,00 zł
MALB-MJ Albumina w moczu (jakościowo) mocz 1 dzień                20,00 zł
MG Magnez surowica 1 dzień                10,00 zł
MG-DM Magnez   wydalanie mocz DZM 1 dzień                10,00 zł
MG-M Magnez w moczu mocz 1 dzień                10,00 zł
MONONUK Mononukleoza zakaźna (jakościowo) surowica 1 dzień                25,00 zł
NA Sód surowica 1 dzień                  7,00 zł
NA-DM Sód wydalanie mocz DZM 1 dzień                  7,00 zł
NA-M Sód w moczu mocz 1 dzień                  7,00 zł
P Fosfor nieorganiczny surowica 1 dzień                  8,00 zł
P-M Fosfor nieorganiczny w moczu mocz 1 dzień                  8,00 zł
P-DM Fosfor nieorganiczny wydalanie mocz DZM 1 dzień                  8,00 zł
PROT-B Proteinogram surowica 5 dni                25,00 zł
RF-IL RF ilościowo surowica 1 dzień                20,00 zł
RKZ Równowaga kwasowo-zasadowa* krew włośniczkowa 1 dzień                35,00 zł
TIBC TIBC (Fe, UIBC) - całkowita zdolność wiązania żelaza surowica 1 dzień                28,00 zł
TP Białko całkowite surowica 1 dzień                  7,00 zł
TP-DM Białko całkowite wydalanie mocz DZM 1 dzień                  7,00 zł
TP-M Białko całkowite w moczu mocz 1 dzień                  7,00 zł
TRANS Transferyna  surowica 1 dzień                35,00 zł
TRIG Triglicerydy (TG) surowica 1 dzień                  8,00 zł
TROP-T Troponina T surowica 1 dzień                60,00 zł
UA Kwas moczowy surowicz s                  8,00 zł
UA-DM Kwas moczowy wydalanie mocz DZM 1 dzień                  8,00 zł
UA-M Kwas moczowy w moczu mocz 1 dzień                  8,00 zł
UREA Mocznik surowica 1 dzień                  8,00 zł
UREA-DM Mocznik   wydalanie mocz DZM 1 dzień                  8,00 zł
UREA-M Mocznik w moczu mocz 1 dzień                  8,00 zł
WAL-ROS Odczyn Waaler-Rose'go surowica 1 dzień                20,00 zł
BADANIA SPECJALISTYCZNE
KOD NAZWA BADANIA MATERIAŁ OCZEKIWANIE CENA
ACP Fosfataza kwaśna (AcP) surowica 7 dni                 18,00 zł
ALB-PMR Albumina w PMR PMR 2 dni                40,00 zł
ALDOL Aldolaza surowica 7 dni                 85,00 zł
ALFA1-G Alfa1-antytrypsyna - genotypowanie krew EDTA 15 dni               420,00 zł
ALFA1-K Alfa1-antytrypsyna w kale kał 7 dni                 80,00 zł
ALP-L Fosfataza alkaliczna - izoenzym łożyskowy surowica 15 dni                 84,00 zł
AMI-PR Profil aminokwasów surowica/krew heparynowa/PMR/osocze EDTA 15 dni               370,00 zł
AMI-PRM Profil aminokwasów w moczu mocz 15 dni               130,00 zł
BETRANS β2-transferyna* PMR (data pobrania na probówce) 15 dni                 50,00 zł
BIOT Biotynidaza krew EDTA 15 dni               130,00 zł
BIL-FRA Bilirubina- frakcje surowica 2 dni                 24,00 zł
CA-PJC Wapń całkowity w płynach ustrojowych  PJC 2 dni                 12,00 zł
CA-ZJ Wapń zjonizowany surowica/krew heparynowa 2 dni                 16,00 zł
CDT CDT - transferyna desialowana surowica 15 dni               160,00 zł
CHITOTR Chitotriozydaza surowica 15 dni               200,00 zł
CHOLIN Cholinoesteraza (CHE) surowica 7 dni                 45,00 zł
CL-PJC Chlorki w płynach ustrojowych  PJC 2 d                12,00 zł
CPE Cynkoprotoporfiryna w erytrocytach krew EDTA 15 dni                 34,00 zł
ELAST Elastaza w kale kał 15 dni               140,00 zł
ELAST-S Elastaza w surowicy surowica 15 dni               100,00 zł
FIBRO-M FibroMax - pełne badanie  surowica 10 dni               725,00 zł
FIBRO-T FibroTest - pełne badanie surowica 10 dni               583,00 zł
FMF-PAK Test PAPP-A wg FMF - badania biochemiczne + interpretacja surowica 10 dni               300,00 zł
GALAK-M Galaktoza w moczu mocz 15 dni                 60,00 zł
GALAKT Galaktoza osocze NaF 15 dni                 60,00 zł
GLIKOS Glikosfingolipidy - ilościowo krew EDTA 15 dni               320,00 zł
GLU-KAP Glukoza z krwi włośniczkowej krew włośniczkowa 1 dzień                  7,00 zł
GLU-N/U Glukoza (wyciek z nosa/ucha) wyciek z nosa/ucha 2 dni                25,00 zł
HYALU Kwas hialuronowy surowica 15 dni                 84,00 zł
JONOGR Elektrolity (K, Na, Cl) surowica 1 dzień                25,00 zł
KAG-LIZ Kwaśna alfa-glukozydaza lizosomalna krew heparynowa 15 dni               340,00 zł
KREA-M Kreatynina w moczu mocz 1 dzień                11,00 zł
KT-DLAN Kwasy tłuszczowe długołańcuchowe surowica 15 dni               200,00 zł
KW-CYTR Kwas cytrynowy surowica 15 dni               120,00 zł
KW-HGEN Kwas homogentyzynowy surowica 15 dni               138,00 zł
KW-HIP Kwas hipurowy mocz 15 dni               120,00 zł
KW-HMAS Kwas beta-hydroksymasłowy surowica 15 dni                 75,00 zł
KW-ORG Kwasy organiczne mocz 15 dni               282,00 zł
KW-SJAL Kwas sjalowy mocz 15 dni               120,00 zł
KW-SZ Kwas szczawiowy w moczu mocz 15 dni               124,00 zł
KW-ZOL Kwasy żółciowe surowica 15 dni                 67,00 zł
LAP Leucyloaminopeptydaza surowica 15 dni                 50,00 zł
LKARF-M L-karnityna wolna w moczu mocz 15 dni               140,00 zł
LKARN-F L-karnityna wolna surowica 15 dni               210,00 zł
L-KARNI L-karnityna surowica 15 dni               210,00 zł
LP-X    Lipoproteina X surowica 15 dni               125,00 zł
MAKAMCH Makroamylaza  surowica 15 dni               345,00 zł
MDA Aldehyd dimalonowy krew EDTA 15 dni               240,00 zł
MG-PJC Magnez w płynach ustrojowych  PJC 2 dni                11,00 zł
MUK-M Mukopolisacharydy w moczu mocz 15 dni               184,00 zł
NA-PJC Sód w płynach ustrojowych  PJC 2 dni                11,00 zł
OMEGA3 Kwasy tłuszczowe Omega 3 surowica 15 dni               265,00 zł
OMEGA6 Kwasy tłuszczowe Omega 6 surowica 15 dni               265,00 zł
P-PJC Fosforany w płynach ustrojowych  PJC 2 dni                11,00 zł
PAP Fosfataza kwaśna sterczowa PAP surowica 15 dni                 26,00 zł
PFK Fosfofruktokinaza* krew EDTA 15 dni               435,00 zł
PK Kinaza pirogronianowa* krew EDTA 15 dni               347,00 zł
PST Profil sterydowy mocz 3 miesiące               270,00 zł
R-MET Reduktaza methemoglobiny* krew EDTA 15 dni               280,00 zł
SOD Dysmutaza ponadtlenkowa krew heparynowa/krew EDTA 15 dni                 80,00 zł
SPEK-IL Spektryny - ilościowo krew EDTA 15 dni               540,00 zł
TE-X3 Test potrójny bibuła 10 dni               253,00 zł
TP-PL Białko całkowite w płynach ustrojowych PJC 2 dni                11,00 zł
TP-PMR Białko całkowite w PMR PMR 2 dni                11,00 zł
TRF-R Rozpuszczalny receptor transferyny surowica 15 dni                 75,00 zł
UA-PJC Kwas moczowy w płynach ustrojowych  PJC 2 dni                11,00 zł
UIBC UIBC - utajona zdolność wiązania żelaza surowica 3 dni                13,00 zł
VLCFA Kwasy tłuszczowe bardzo długołańcuchowe surowica 15 dni               654,00 zł
WKT Kwasy tłuszczowe wolne surowica 15 dni                 50,00 zł

 

 

Nasze Centra Medyczne

Celem działalności Centrum Leczenia Cukrzycy OMEDICA jest diagnozowanie i leczenie chorych na cukrzycę zgodnie ze standardami opracowanymi przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Koncentrujemy się na zindywidualizowanym planowaniu opieki diabetologicznej oraz edukacją prozdrowotną pacjentów. Nikt nie da rady leczyć efektywnie cukrzycy w pojedynkę, niezależnie czy jest się chorym, czy diabetologiem. Cukrzyca wymaga leczenia przez wielospecjalistyczny zespół, a taki jest dostępny w Centrum Leczenia Cukrzycy OMEDICA, który jest gwarantem zindywidualizowanego i najefektywniejszego leczenia.

Centrum oferuje redukcje zmarszczek, powiększanie ust, odmładzanie skóry w tym problem cellulitu. Skutecznie walczymy ze wszystkimi uciążliwymi dla Państwa objawami, jak również zajmujemy się profilaktyką antystarzeniową.
Nasi specjaliści do każdego z Państwa podejdą indywidualnie, z pasją i powołaniem. Wierzymy, że o sukcesie terapii decyduje wiedza i profesjonalny sprzęt, dlatego wszelkie zabiegi wykonujemy przy wykorzystaniu profesjonalnych urządzeń i sprawdzonych preparatów.
Dzięki temu możemy zagwarantować pacjentom naszego poznańskiego Centrum najwyższe bezpieczeństwo i doskonałe efekty lecznicze.

Centrum Leczenia Otyłości OMEDICA udziela pacjentom zindywidualizowanej i kompleksowej opieki specjalistycznej, a w konsekwencji obniża ich ryzyko i następstwa zdrowotne związane z nadwagą i otyłością. Ponieważ leczenie otyłości i jej powikłań wymaga wielospecjalistycznego zespołu nasz zespół obejmuje lekarzy wielu specjalizacji, dietetyków i psychologów, dzięki czemu różnorodne problemy pacjenta otyłego mogą być zaspokojone „pod jednym dachem”.

                                                     

Centrum Leczenia Znamion OMEDICA oferuje usuwanie łagodnych i złośliwych zmian skórnych, w tym znamion barwnikowych, brodawek skórnych, raków skóry, kępek żółtych, tłuszczaków, kaszaków. Jak również korekcje plastyczną w postaci niwelowania blizn pooperacyjnych lub pourazowych.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
next
prev