TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

ul. Stęszewska 41, Poznań

 

ANGIOLOGIA

zajmuje się powstawaniem, epidemiologią i diagnozą, konserwatywną i interwencyjną terapią, rehabilitacją i zapobieganiem chorobom tętnic, żył i naczyń limfatycznych.

Podstawową metodą diagnostyczną w angiologii jest USG Doppler naczyń obwodowych. Badanie nie wymaga żadnego przygotowania i jest niebolesne. USG metodą Dopplera jest badaniem ultrasonograficznym wykorzystującym tzw. zjawisko Dopplera. Badanie to jest niezastąpione w diagnostyce zaburzeń układu krążenia i oceny jego drożności. Podczas badania ANGIOLOG analizuje zmiany częstotliwości fali dźwiękowej odbijającej się od ruchomej przeszkody, jaką w organizmie człowieka zasadniczo jest krew. Zachowanie się przepływu krwi w naczyniach tętniczych i żylnych odzwierciedla wewnętrzny stan naczyń i podlega dokładnej analizie lekarskiej. Badania dopplerowskie wykonywane jest w Centrum Medycznym OMEDICA na nowoczesnym aparacie ALOKA alpha 6, wyposażonym w kolorowe kodowanie przepływów.

Dr n. med. PATRYK SZWARCKOPF wykonuje następujące badania USG Dopplera:

  • USG doppler żył kończyn dolnych

  • USG doppler tętnic kończyn dolnych

  • USG doppler aorty i tętnic biodrowych

  • USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych

  • USG doppler tętnic kończyn górnych